Кева Апостолова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | публикуване

 

Кева Апостолова

 

 

          Кева Апостолова (1946) е автор на поетичните книги „Орбити в мен“ (изд. „Народна младеж“, София, 1989), „Аз съм“ (изд. „Егоцентрик“, София, 1994), „Вече съм готова“ (изд. „Егоцентрик“, София, 1997), „Отворено слънце“ (изд. „ПАН-ВТ“, Велико Търново, 1998), „As sam balgarka/Edna balgarka“ („Издателско ателие Аб“, София, 2002), „Ембриони в слънцето“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2013), „Un texte provisoire“/„Временен текст“, превод на френски Анелия Велева (изд. „L’une &L’autre“, Paris, 2013), „Не пишете повече, аз написах всичко“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2014), „P.S.“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2016), „Хоризонтални стихотворения“ (изд. „Проф. Петко Венедиков“, София, 2020) , „Внимавай, преди да се родиш“ (фондация „Емили“, София, 2023). Нейни стихове са превеждани и публикувани в литературни издания в Македония, Полша, Унгария, Белгия, Франция.
          Тя е автор и на театрални пиеси, поставяни в България, Македония, Турция, Ню Йорк - САЩ, както и на реализирани телевизионни и радио драми.
          Живее е и работи като гл. редактор на сп. „Театър“, София.

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]